مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید 

مشخصات فایل

تعداد صفحات 36
حجم 199 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بصورت کامل و جامع و با منابع جدید

 

ارزیابی عملکرد:
در رابطه با ارزیابی عملکرد تعاریف های مختلفی ارائه گردید است که به چند مورد اشاره می شود :
ارزیابی عملکرد را می توان ارزیابی نحوه مدیریت مطلوب سازمان و که انها به مشتریان و سایر ذینفعان منتقل می کنند . سنجش عملکرد خود بخشی از نحوه اداره سازمان است سنجش عملکرد باید از لحاظ هزینه اثر بخش بوده و ارزشی را منتقل کند. به هنگام ارزیابی ایجاد موازنه میان معیارهای ادراکی که مستقیما از کاربران خدمات و سایر ذینفعان حاصل می شود و ان شاخص های عملکردی که سازمان ثبت می کند با اهمیت است .ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها دردوره های مشخص گونه ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاها ارزیابی شوند شفاف و از قبیل به ان ابلاغ شده باشداطلاق میگردد.ارزیابی عملکرد به تنهایی یک ابزار مدیریتی است که برای ارزیابی عملکرد شغلی و. شناسایی نقاط قوت  و ضعف به کار می رود . همچنین می تواند به ناسایس فرصت های پیشرفت و نواحی که نیاز به اموزش بیشتر یا هدایت و حمایت اضافی دارند کمک نمایند . مدیران از ارزیابی عملکرد برای شناسایی مشکلات یا موانع عملکرد نیز استفاده می کنند.

 

 

 

سیر تحول ارزیابی عملکرد
سابقه ارزيابي عملكرد در شكل ابتدايي و اوليه آن به گذشته هاي بسيار دور باز مي گردد در واقع از همان زماني كه انسان زندگي گروهي را آغاز و پديده تقسيم كار را در شكل بسيار ابتدايي بين اعضا مقدر داشت به نوعي موضوع ارزيابي را مد نظر قرار داده است. در اين دوران ارزيابي عملكرد به صورت ابتدايي وجود داشته است، به گونه اي كه افراد موفق نسبت به دريافت پاداش و احتمالا ترفيع مقام نائل مي شدند. اين شيوه ارزيابي تماما بر اساس قضاوت هاي ذهني و شخصي مسئول صورت مي گرفته كه به صورت كلي و در غالب عباراتي همچون خوب و بد بيان مي شد. همگام با گذر زمان و پيچيده تر شدن وظايف و مشخص شدن هر چه بيشتر انتظارات و خواسته ها، ارزيابي عملكرد نيز در جهت تطابق و هماهنگي مسير رشد و تكامل خود را پيمود.

 

نظام ارزيابي به صورت گسترده چه در سطح فردي و چه در سطح سازماني از سال 1800 ميلادي در اسكاتلند توسط رابرت اون در صنعت نساجي مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ هاي مختلف به منظور رد يا قبول كالاهاي توليد شده در واقع ارزيابي از كيفيت و ستاده سازمان بوده است، رنگ سفيد نماد عملكرد عالي، رنگ زرد نماد عملكرد خوب، رنگ آبي نماد عملكرد متوسط و رنگ سياه نماد عملكرد بسيار بد در خصوص كارايي و عملكرد فرد و نهايتا سازمان مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. فرايند ارزيابي عملكرد در سالهاي اخير نسبت به گذشته آن به مراتب راه تكامل و پيشرفت را پيموده است، در واقع همگام و همسو با توسعه و تكامل انديشه هاي مديريت در قالب مكاتب مديريت، فرايند، ماهيت و كارآمدي آن نيز توسعه پيدا كرده است به عنوان مثال مي توان به ارزيابي كاركنان، ارزيابي مديريت و تغيير و توسعه شاخص هاي ارزيابي در قالب ارائه اصول عام و مباني مستدل براي ارزيابي سازمان ها تا مديريت كيفيت فراگير نيز اشاره نمود از اين رو دامنه قلمرو استفاده از ارزيابي عملكرد به تمام ابعاد و جهات فعاليت هاي انساني و سازماني كشيده شده است و در حقيقت امروزه مباحث و موضوعاتي كه در جديدترين عرصه هاي علمي مطرح مي شوند به گونه مستقيم و يا غير مستقيم به ارزيابي عملكرد مرتبط مي شود چرا كه هر يك از مفاهيم، فنون و شيوه هاي نوين علمي در راستاي كاركرد هر چه بهتر سازمان ها جهت تحقق فلسفه وجودي و دستيابي به اهداف تدوين شده صورت مي گيرد و از آنجا كه محور اصلي ارزيابي عملكرد بررسي ميزان مطلوبيت اين كاركردها مي باشد، لذا تمام موضوعات و عناوين مديريتي به طور مستقيم و يا غير مستقيم به ارزيابي عملكرد مربوط مي شود.

 

 

ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه هاي دولتي نيز كه بنا به رويكرد مطرح شده پيرامون ارزيابي آنها داراي درجه اهميت بسيار بوده اند، شكل رسمي و مبتني به دست آوردهاي علمي اين نوع نگرش با نظام بازرسي آغاز مي شود، سوئد اولين كشوري است كه نظام بازرسي در آن تكوين و تحقق يافت . بازرس كل در زبان سوئدي آمبودرن[10] خوانده مي شود. وي از مقامات عالي رتبه و طراز اول اين كشور بوده است. ظاهرا در حدود سالهاي 180 ميلادي در سوئد مقررات بازرسي شكل گرفته است. به همين جهت مقررات مربوط به بازرسي در اين كشور از ديگر كشورهاي اسكانديناوي و كشورهاي اروپايي، كامل تر و جا افتاده تر است (آرين پور، 1379، 11).

 

ارزيابي عملكرد دولت به صورت جدي پس از پايان جنگ جهاني دوم و غلبه ديدگاه هاي كينزي در اين زمان مطرح شد، به دليل شرايط جنگي و افزايش دخالت دولت در كشورها، پس از اتمام جنگ ميزان كارآمدي و ضرورت دخالت دولت از سوي نظريه‌پردازان اقتصادي مورد سوال قرار گرفته و همين امر نيز زمينه هاي ارزيابي نقش دولت در اقتصاد را ايجاد نمود و ادبيات ارزيابي عملكرد دولت به صورت جدي تر مطرح شد. و از آن به بعد بر مبناي همين مباحث ادبيات دخالت دولت و تركيب خردمند دولت و بازار گسترانيده شد، مهمترين سابقه ارزيابي سياست هاي دولت در كشورهاي در حال توسعه نيز به اواخر دهه اول استقلال آنها مربوط مي شود كه در اين ارزيابي نتايج گرايش اين كشورها در جريان جنگ سرد به سوي هر يك از دو قدرت بزرگ غرب و شرق (آمريكا و شوروي) و اتخاذ سياست هاي ارائه شده توسط آنها مورد ارزيابي قرار گرفته و حوزه و نحوه دخالت دولت در اين كشورها مورد بازبيني قرار گرفت ارزيابي هاي صورت گرفته پيرامون تعديل اقتصادي و نيز ارزيابي دولت هاي كمونيستي را مي توان از اين نوع ارزيابي ها قلمداد نمود.امروزه نيز ارزيابي عملكرد دولت و دستگاه هاي دولتي متناسب با پيچيدگي دخالت دولت ها در هر كشور همچنان يكي از مهمترين مراحل برنامه ريزي اين كشورها قلمداد مي شود به طوري كه اين فرايند هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته به اجرا در مي آيد. [30]

 

 

 

فهرست مطالب
1-2 مقدمه :    1
2-2. هوش سازمانی    1
1-2-2. سیستم هوش تجاری به عنوان هسته تصمیم گیری    2
2-2-2. كاربرد هوش كسب و كار در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمانی    4
3-2-2. نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی    5
3-2. ارزیابی عملکرد:    6
1-3-2 سیر تحول ارزیابی عملکرد    7
2-3-2. ارکان ارزیابی عملکرد چه چیزی باید مورد ارزیابی قرارگیرد؟    9
3-3-2. ارزیابی چه زمانی صورت می پذیرد؟    10
4-3-2. انواع ارزيابي    10
5-3-2. رویکردهای ارزیابی عملکرد    12
6-3-2. مراحل ارزیابی عملکرد    13
7-3-2. مدلهای ارزیابی عملکرد    14
8-3-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد    15
9-3-2. نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد    16
4-2. مدیریت منابع انسانی    17
1-4-2. عملکردها مدیریت منابع انسانی    17
2-4-2. تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی    18
3-4-2. الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی    18
4-4-2. جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان    19
5- 2.  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان    21
6-2. مدیریت راهبردی – برنامه ریزی راهبردی    23
7-2. مدل SWOT    26
8-2. مراحل پیاده سازی مدل  BSC    27
1-8-2.  تعیین اندازه سازمان    27
2-8-2. تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان    27
3-8-2. تثبیت چشم انداز    28
4-8-2. تعیین استراتژي هاي سازمان    28
5-8-2. تعیین وجه هاي مناسب براي شرکت    28
6-8-2. تدوین اهداف استراتژیک براي جنبه هاي تعیین شده    29
9-2 کارت امتیاز متوازن    29
10-2 . شاخص    30
11-2. داشبورد    31
1-11-2. داشبوردها، اندازه گیري عملکرد سازمانی و مدیریت    33
2-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان    34
12-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه  میتوان دو نقش در نظر گرفت    34
1-12-2. ارزیابی  زمینه و محیط    34
2-12-2. ارزیابی درون داد    35
3-12-2. ارزیابی فرآیند    35
4-12-2. ارزیابی برون داد    35
5-12-2. مدیریت دانشگاهی    36
13-2. عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود    38
14-2. هیات علمی    38
15-2. قوانین و مقررات و آیین نامه ها    39
16-2. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی    39
1-16-2. فعالیت های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی    39
2-16-2. فعالیت های آموزشی    40
3-16-2. فعالیت های پژوهشی و فناوری    40
4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی    40
5-16-2 شاخص های مالی    40

17-2. پیشینه    41

منابع و مراجع:    43
منابع فارسی :    43
منابع انگلیسی    46

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 2 از free


مطالب تصادفی